Piatok Jún 23

Čínsky horoskop - 5 Koňov

Pozor: Otvorí sa v novom okne. TlačiťE-mail

Kovový Kôň – 1870, 1930, 1990

Obľúbený, ale túlavý, búrlivý typ Koňa. Netají sa so svojimi citmi, je dravý a odvážny, veľmi podmanivá osobnosť. Nesmierne ľahko sa zaľúbi, vyžaruje veľkú príťažlivosť na druhé pohlavie.

Keď je pozitívny, býva obdarený bohatou fantáziou a jemnou intuíciou, je mimoriadne tvorivý. Ťažko s ním udržať krok, lebo sa zdá, že v tej istej chvíli je všade.  Kovový Kôň s nevyčerpateľnou zásobou síl nikdy nie je dlho mimo diania, ustavične hľadá vzrušenie a vystupuje do výšok vyrážajúcich dych.
Kov dodáva tomuto Koňovi ešte viac zaťatosti a egocentrizmu ako ostatným typom Koňa. Môže byť príslovečným prameňom skvelých nápadov, lenže pri ich uskutočňovaní nie je dôsledný. Ak ho práca neuspokojuje, nebaví a ani neponúka odmenu, stáva sa nerozhodným a nezodpovedným. Ustavične túži po nových skúsenostiach a zážitkoch, ak je negatívny, pociťuje potrebu slobody. Nedokáže sa hlboko osobne angažovať zo strachu, že to obmedzí jeho osobnú slobodu alebo si bude nárokovať jeho čas.

Vodný Kôň – 1882, 1942, 2002

Tento veselý, čulý Kôň s vynikajúcim obchodnícky postrehom, ale nadpriemerne zaujatý vlastným blahom, postavením a pohodlím, vie sa veľmi rýchlo a ľahko prispôsobiť zmenám a bez mihnutia oka zmeniť podľa potreby i ďalekosiahle plány. Je to kočovnícky typ Koňa, býva nepokojnejší ako ostatní. Cestovný vak a športové nadšenie, a pod jeho kopytami nerastie tráva.

Máva vo zvyku ustavične meniť názor a môže konať úplne odlišne od toho, na čom ste sa dohodli, a to sa ani neunúva niečo vám vysvetliť. Jeho myšlienky, rovnako ako činy, riadia sporadické výbuchy nervóznej i keď inšpirujúcej činorodosti. Má rozkošný zmysel pre humor, a keď sa mu chce, vie byť veľmi zábavný. Oblieka sa s dôvtipom a nápadito, s každým vie diskutovať na každú tému.

Keď je negatívny, je to rozporuplný snob a neraz prejavuje trestuhodný nedostatok ohľaduplnosti voči iným. Vodný Kôň si musí v sebe vypestovať schopnosť dlhodobo plánovať a naučiť sa obetavosti.

Drevený Kôň – 1894, 1954, 2014

Tento typ Koňa, priateľský, ochotný a menej  netrpezlivý, je asi zo všetkých najrozumnejší. No i tak odmieta ovládanie svojej osoby, v každej podobe. Drevený živel mu napomáha disciplinovanejšie myslieť a umožňuje väčšmi sa sústrediť, je teda schopný jasne a systematicky uvažovať. Drevený Kôň má dobrú povahu, veľmi aktívne sa zapája do verejnej činnosti, je zábavný a príjemný spoločník, nie je nezdravo sebecký a ani sa nesnaží za každú cenu dostať do novín.

Pretože je pokrokový,  moderný a nesentimentálny, starého sa zbavuje a nové víta s nadšením. Jeho fantáziu pútajú zmeny a nové podnety, necúva pred možnosťami púšťať sa do nekonvenčných vecí. Rád skúma nové odvetvia, predovšetkým sa však usiluje splniť svoje povinnosti. Silný a dôvtipný i sangvinický drevený Kôň má ďaleko k lenivosti, ale bolo by dobré, keby sa naučil väčšej opatrnosti a prezieravosti.

Ohnivý Kôň – 1906, 1966, 2026

Nádherný, túlavý Kôň so skvelým intelektom a silným osobným magnetizmom. Vytúžené zmeny chce vždy presadzovať len silnou a pevnou vôľou. Keďže je to dvojité ohnivé znamenie vytvára horkorkvnú osobnosť, ktorá ľahko podlieha vzrušeniam.
Často sa dostáva do menších nezhôd a príliš nestála povaha mu bráni zotrvať pri práci čo i len trocha monotónnej.  Je elegantný, vtipný a šarmantný, ale aj veľmi vrtkavý, lebo sa vždy dá ovplyvniť novými nápadmi, čo sa mu ustavične roja v hlave. Je to mnohostranná osobnosť, od života vyžaduje mnoho pikantnosti a zmien. Najlepšie mu vyhovuje, keď môže viesť dvojitý až trojitý život, alebo má až niekoľko povolaní.

Rád cestuje, podnecuje činnosť a zmeny a je najvýkonnejší vo vedúcom postavení. Zriedka je prístupný akejkoľvek kontrole, dokonca ani zo strany nadriadených. Ohnivý Kôň vyhľadáva vzrušenie, za krátku chvíľu vie odhadnúť človeka a situáciu a poradiť si s jedným i druhým. Je šikovný pri riešení pochybných záležitostí, nevie sa však povzniesť nad škriepnosť.

Zemný Kôň – 1918, 1978, 2038

Veselý, sympatický Kôň, dôslednejší a pomalší. Vie konať logickejšie, je však menej rázny. Kým sa do niečoho pustí, dobre si to zo všetkých strán poobzerá. Vďaka svojmu zemnému živlu nie je až taký prenáhlený. Ak treba, vie si sadnúť a naučiť sa úlohu od a po zet. Prejavuje menej odporu voči autoritám. No i tak je to citovo ladený tvor. Má schopnosť vytušiť každú výhodnú investíciu, dokáže oživiť obchod na pokraji krachu a dodať impulz stagnujúcemu priemyslu.

Je to síce rozvážny typ, no len ťažko sa rozhoduje a v maličkostiach je celkom nevypočítateľný. Raz sa bezpečne poistí pre každú príležitosť, inokedy sa podujme na viac, než zmôže.

Kôň a jeho presné lunárne roky od 1900 do 2000
25. január 1906 - 12. február 1907
živel: oheň
11. február 1918 - 31. január 1919
živel: oheň
30. január 1930 - 16. február 1931
živel: kov
15. február 1942 - 04. február 1943
živel: voda
03. február 1954 - 23. január 1955
živel: drevo
21. január 1966 - 08. február 1967
živel: oheň
07. február 1978 - 27. január 1979
živel: drevo
27. január 1990 - 14. február 1991
živel: kov

Zdroj: Theodora Lauová Kniha čínskych horoskopov